บทความอื่นๆ

สายมู

การสอบเป็นส่วนสำคัญของชีวิตวัยเรียน สายมู เพราะเป็นการวัดความรู้และความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู้ การสอบเลื่อนชั้นหรือการสอบที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นเรื่องที่ไม่ควรถูกละเลย เนื่องจากมีผลต่ออนาคตในการศึกษาของนักเรียน การเตรียมตัวก่อนสอบเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในการสอบ การอ่านหนังสือและการทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาเป็นสิ่งที่ควรทำ

นอกจากนี้ยังควรฝึกทำข้อสอบเพื่อเข้าใจรูปแบบและลักษณะของข้อสอบ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจและตอบข้อสอบได้อย่างถูกต้องนอกจากการเตรียมตัวทางการเรียนและการสอบ การไหว้พระเพื่อขอพรก่อนสอบเป็นทางเลือกที่นักเรียนสามารถใช้เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความสุขในการสอบ LINE นักเรียนสามารถเลือกไปไหว้พระในวัดหรือที่อุทยานศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอพรให้สอบผ่านหรือสอบได้คะแนนดีตามความปรารถนาของตนเอง

1. ศาลท้าวมหาพรหมเอราวัณ แยกราชประสงค์

โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ตั้งอยู่สี่แยกราชประสงค์ สายมู เป็นจุดขอพรอันดับหนึ่งในด้านการเรียน การสอบ และการแข่งขัน พระพรหมเป็นเทพผู้เป็นที่เคารพนับถือเป็นเทพผู้ทรงพลังที่ประทานพรทุกประการ โรงแรมมีศาลเจ้าทั้งหมดสี่แห่ง แต่ละแห่งเหมาะสำหรับคำขอที่แตกต่างกัน ศาลเจ้าแห่งแรกอุทิศให้กับการทำงานและการศึกษา

ในขณะที่ศาลเจ้าแห่งที่สองมีไว้สำหรับความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรือง ศาลเจ้าแห่งที่ 3 เน้นเรื่องสุขภาพ ความสัมพันธ์ และครอบครัว และศาลเจ้าแห่งที่ 4 ในเรื่องความโชคดี แนะนำให้เริ่มต้นด้วยการไหว้ที่ศาลเจ้าแรกแล้วขยับตามเข็มนาฬิกาไปสิ้นสุดที่ศาลเจ้าที่สี่ หรือจะเยี่ยมชมศาลเจ้าในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาก็ได้ โรงแรมยังให้บริการเพิ่มเติม เช่น การแสดงเต้นรำแบบดั้งเดิม ใกล้ศาลเจ้า

 • ที่อยู่ : 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

 • โทรศัพท์ : 0-2252-8750

 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.

2. ศาลพระพิฆเนศ ห้วยขวาง

วัดพระแก้วรัชดา-ห้วยขวางเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับผู้ที่ขอพรในการศึกษาหรือสอบ วัดนี้ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกรัชดาและห้วยขวาง วัดนี้อุทิศให้กับพระพิฆเนศวร เทพแห่งความสำเร็จ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และภูมิปัญญา ไม่ว่าคุณปรารถนาที่จะเป็นเลิศในด้านศิลปะและบันเทิงหรืองานวิชาการหรือวิชาชีพอื่น ๆ คุณสามารถขอพรจากพระพิฆเนศวรได้ที่นี่ เคล็ดลับในการรับพรคือกระซิบความปรารถนาของคุณต่อหูเทพหลังจากเสร็จสิ้นพิธีขอพร

 • ที่อยู่ : ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

3. ศาลหลักเมือง สนามหลวง

ตั้งแต่สมัยโบราณมา เมื่อมีการสร้างเมืองใหม่ สิ่งที่ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคือการสร้างเสาหลักเมือง เพื่อให้เมืองมีความสิริมงคลและความวัฒนาผาสุกแก่ การไหว้ขอพรกันในเรื่องความสำเร็จและความมั่นคงในหน้าที่การงานเป็นสิ่งที่สำคัญ นอกจากนี้ยังรวมถึงการสอบและการเรียนด้วยเช่นกัน

 • ที่อยู่ : ถนนหลักเมือง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 • โทรศัพท์ : 0-2222-9876

 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30-18.00 น.

4. วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือวัดแขก สีลม

ที่นี่เขามีชื่อเสียงในด้านต่างๆ ในวัดจะมีเทพเจ้าฮินดูหลายองค์บูชาร่วมกัน เทพแต่ละองค์มีความเชื่อในเรื่องต่างๆ กัน เช่น ความรัก การศึกษา การแข่งขัน การงาน การเงิน โชคลาภ และการค้าขาย สำหรับผู้ที่ขอพรเพื่อการเรียนหรือแข่งขันแนะนำให้สวดมนต์พิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จและพระคันธกุมารเทพแห่งสงครามและการรบ ผู้ที่สักการะพระคันธกุมารจะได้รับการปกป้อง ความกล้าหาญ คุณสมบัติความเป็นผู้นำตลอดจนความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจในการดำเนินการต่างๆ

 • โทรศัพท์ : 09-7315-9569

 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. 

5. อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แยกวงเวียนใหญ่

ตั้งอยู่ใกล้วงเวียนใหญ่ มีความเชื่อว่า วัดบรมราช สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าตากสินมหาราช หรือ พระบรมมหาราชวังแห่งกรุงธนบุรี กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรธนบุรี จะนำความสำเร็จทั้งในด้านการค้า การศึกษา และการงานมาให้ได้ เชื่อกันว่าบุญของการสอบเข้ามีความสำคัญมากไม่ว่าจะเพื่อการเรียนต่อหรือเพื่อการทำงานราชการก็ตาม นอกจากนี้ยังนิยมเกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าสายมู การงาน และการปลดหนี้อีกด้วย

 • ที่อยู่ : อาคารหอสมุดเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

6. พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พระบาทสมเด็จพระราชินีจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้มีส่วนสำคัญที่มีความสำคัญประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งที่คนไทยรักและเคารพอย่างยิ่งอย่างสูงตามคำขอร้องเรียกว่า “ปิยมหาราช” ซึ่งถือถือ เป็นการถวายพรที่มีความสำคัญและปรารถนาดีให้กับองค์กรการสักการะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ขอให้ชีวิตของประชาชนมีเจริญรุ่งเรืองด้านด้านการตรวจสอบเรื่องการศึกษาและ สอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกจริงๆ

เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่รักของคนไทยทั่วไปทั่วไปยังคงมีส่วนสำคัญในการวิจัยและส่งเสริมการพัฒนาในด้านอื่น ๆ แปลว่าเน้นย้ำเช่น พระราชนิเวศน์ และประสิทธิภาพ งานหรือพิธีการสำคัญที่จำเป็นต้องคำนึงถึงและที่สำคัญของการดำรงอยู่ของพระราชานุสาวรีย์เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งกายและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อพื้นที่ของพระราชานุสาวรี ใช่ก่อนทุกครั้ง

 • ที่อยู่ : แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

7. วัดเทวราชกุญชรวรมหาวิหาร

ในเนื้อหาประการที่สองของพระอินทร์เป็นความปังขององค์เทวราชเนรมิต จุดเด่นที่เน้นขอพรในเรื่องการงานการเงินการเรียนและโชคลาภแต่ต้องขอแค่เรื่องเดียวเท่านั้นโดยสังเกตเด่นเกินไปขอพรเกี่ยวกับงานพระอินทร์ขอให้ทุกคนได้รับโอกาสที่ดีเพื่อให้ประสบความสำเร็จในสายอาชีพพระอินทร์หวังว่าทุกคนจะต้องพัฒนาทักษะและคำสั่งทำงานเพื่อดูความ ยึดมั่นในความสำเร็จที่ได้รับ

ขอพรเรื่องการเงินพระอินทร์ขอให้ทุกคนมีเนื้อหาและรวบรวมข้อมูลพระอินทร์หวังว่าทุกคนจะมีรายได้ที่น่าเชื่อถือในการดำรงชีวิตและสนองความต้องการของตัวเอง และสามารถใช้เงินอย่างมีสติประหยัดและวิจารณ์ขอพรเรื่องการเรียนพระอินทร์ขอให้ทุกคนมีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเติบโตทางอาชีพ พระอินทร์หวังว่าทุกคนจะเรียนรู้การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เต็มที่ และต่อไปความรู้ที่จะได้เห็นในชีวิต ตารางเวลาและอนาคต

ขอพรเรื่องสายมูโชคลาภพระอินทร์ขอให้ทุกคนมีโชคลาภและโชคดีในเรื่องนี้พระอินทร์อยากให้ทุกคนได้รับโอกาสที่ต้องการในชีวิตอย่างมีความสุขและพอเพียง

 • ที่อยู่ : วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร 90 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 • โทรศัพท์ : 0-2281-2430

 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

8. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

การสอบมีลักษณะคล้ายกับการทำสงคราม เนื่องจากต้องต่อสู้แข่งขันกับผู้อื่น ดังนั้น การขอพรจากวัดชนะสงครามเพื่อความเป็นสิริมงคลในการชนะทุกสิ่งและสำเร็จในทุกด้าน มีความสำคัญอย่างมาก ความเชื่อในการได้รับชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งปวงเชื่อมั่นเหมือนกับชื่อของวัดชนะสงคราม นั่นเป็นเหตุผลที่ผู้คนต่างมาขอพรจากวัดชนะสงครามอย่างกว้างขวาง

วัดชนะสงครามเป็นวัดที่มีความสำคัญในการเชื่อมั่นให้ผู้คนได้รับพรหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคในชีวิตประจำวัน หรือการพิชิตความสำเร็จในการงาน การเรียนการสอน หรือการต่อสู้ในการแข่งขันกับคู่แข่งในทุกด้านของชีวิต ความเชื่อในการได้รับชัยชนะที่วัดชนะสงครามมีอิทธิพลให้กับผู้คนในการต่อสู้เพื่อความสำเร็จสายมู มันเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญในการทำงานหนัก การต่อสู้กับอุปสรรค และการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น วัดชนะสงครามเป็นสถานที่ที่ผู้คนได้มาขอพรเพื่อให้ได้รับความสำเร็จ

 • ที่อยู่ : 77 ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 • โทรศัพท์ : 09-3126-4000

 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 

9. หลวงพ่อโสธร ฉะเชิงเทรา

หลวงพ่อโสธร หรือ พระพุทธคุณธรรม ประดิษฐานอยู่ที่พระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร หรือ วัดหลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้มีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางในด้านคุณธรรมอันมหาศาล ดึงดูดผู้ศรัทธาสายมูทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนนับไม่ถ้วนให้มาขอพร เชื่อกันว่าหลวงพ่อโสธรมีพลังในการขอพรในด้านต่างๆ ของชีวิต ทั้งความสำเร็จทางธุรกิจ

ความเจริญรุ่งเรือง สุขภาพที่ดี ความสำเร็จทางวิชาการ และแม้กระทั่งผลการสอบ ผู้ศรัทธาสามารถขออะไรก็ได้ที่ตนปรารถนา และว่ากันว่าความปรารถนาของตนจะสมหวัง อย่างไรก็ตาม มีคำขอเฉพาะ 2 ประการที่ห้ามโดยเด็ดขาดในการถวายหลวงพ่อโสธร คือ การขอยกเว้นการรับราชการทหาร และขอเรื่องเกี่ยวกับการมีบุตร

 • ที่อยู่ : 134 ถนนเทพคุณากร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 • โทรศัพท์ : 0-3851-1048

 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-16.30 น.

10. ศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ชุมพร

อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือที่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์ฐานข้อมูลเตี่ย เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพลเรือเอกกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บิดาแห่งกองทัพเรือไทย อนุสาวรีย์แห่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประชาชนโดยเฉพาะชาวประมงในภาคใต้ เนื่องจากเชื่อว่าจะช่วยป้องกันพายุอันตรายและภัยพิบัติอื่นๆ ได้

ยังถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จในด้านการศึกษาและการงานอีกด้วย อนุสาวรีย์แห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะพลเรือเอกกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นพระสนมอันเป็นที่รักของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้รับการเคารพอย่างสูงจากปวงชนชาวไทย

 • ที่อยู่ : ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.